Meld forkjøpsrett

Undertegnede melder med dette om bruk av forkjøpsrett på andel i Klosterskogen Hage.

Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsansiennitet i SBBL. Medlemskap kan tegnes hos Skien Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap. Ved bruk av forkjøpsrett tilkommer ett gebyr på kr. 7981,-

Søknaden er ikke bindende før en kjøpsbekreftelse er signert (bindende bud). Skal forkjøpsretten benyttes må beslutning om kjøp tas i forbindelse med forkjøpsrettens utløp og når SBBL tar kontakt. Finansieringsbevis må fremlegges SBBL senest innen 29.05 kl. 12.00.

Meld forkjøpsrett